Temperatura i ciepło - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
TERMODYNAMIKA
TEMPERATURA I CIEPŁO

Jednostką temperatury jest stopień Celsjusza oraz kelvin.

Jednostki te mażna przeliczać:

kelvin = stopnie Celsjusza + 273,15

I tak:
0 stopni Celsjusza = 273,15 stopni kelvina
100 stopni Celsjusza = 373,15 stopni kelvina
100 stopni kelvina = -173,15 stopnia Celsjusza itd.

W Polsce używa się w życiu codziennym stopni Celsjusza ale w niektórych dziedzinach nauki również kelvinów.
Skąd się wzięła wartość 273,15? Jest to wartość najniższej temperatury w stopniach Celsjusza (-273,15) osiągnięta w warunkach ziemskich i równa jest 0 stopni kelvina. Temperatura w stopniach Celsjusza może być dodatnia lub ujemna , ale w stopniach kelvina jest zawsze dodatnia.

Ciepło samorzutnie płynie zawsze od ciała cieplejszego ( o wyższej temperaturze ) do ciała zimniejszego.

Przepływ ciepła trwa tak długo, aż temperatury ciał się wyrównają.

Jeśli przepływ ciepła będzie w jakiś sposób utrudniony ( np:w termosie), to wyrównywanie temperatury może potrwać długo, ale w końcu temperatura się wyrówna.

Ciepło przenosi się na trzy sposoby.


Przewodzenie ciepła to przenoszenie ciepła ( energii) podczas zderzeń cząsteczek i atomów. Wyjątkiem są metale gdzie za przenoszenie ciepła odpowiedają nie tyle zderzenia atomów , co ruch wolnych elektronów. Dlatego, też metale tak dobrze przewodzą ciepło i prąd elektryczny.
Ciepło jest przenoszone przez konwekcję wtedy, gdy jest przenoszone wraz z rozgrzaną materią. Zjawisko konwekcji występuje w czajniku w którym podgrzewamy wodę. W całej objętości woda w czajniku unosi się i opada i ciepło jest przenoszone na zasadzie konwekcji.
Przez promieniowanie ciepło rozchodzi się np: gdy promienie Słońca ogrzewają Ziemię. Ale każde nagrzane ciało wysyła promieniowanie cieplne. Promieniowanie cieplne to fale elektromagnetyczne, przeważnie z zakresu podczerwieni.

Jedne ciała dobrze przewodzą ciepło (przewodniki) inne źle (izolatory).

Metale dobrze przewodzą ciepło a styropian źle. Próżnia jest dobrym izolatorem ciepła. W próżni nie ma przewodzenia ciepła ponieważ nie ma tam cząsteczek, nie występuje zjawisko konwekcji z znikomym stopniu ciepło może się przenosić w próżni na zasadzie promieniowania.

Obliczanie ilości ciepła.
Ciepło dostarczone podczas ogrzewania wyraża wzór.
Jeżeli ciało ogrzewamy to różnica temperatur
∆T jest dodatnia i Q jest dodatnie. W przypadku chłodzenia ciała różnica temperatur ∆T jest ujemna to Q jest ujemne.

Współczynnik c to ciepło właściwe. Można go odczytać w tabelach dla różnych subsatncji jest inny. Wartość c dla wody wynosi:Dlatego zbiorniki wodne są dobrymi zbiornikami ciepła, które na Ziemi łagodzą klimat wokół nich. Ciepło właściwe innych substancji jest przeważnie kilka razy mniejsze niż ciepło właściwe wody.

Gdy ciała ogrzewamy, na ogół się rozszerzają, a gdy oziębiamy , to się kurczą.
Ciecze i ciała stałe podczas ogrzewania rozszarzają się nieznacznie. Ale w praktyce to zjawisko ma istotne znaczenie. Jest wiele konstrukcji które są narażone na zmianę temperatury i dlatego ich konstrukcja pozwala zachować je w nienaruszonym stanie.

Gazy rozszerzają się bardzo. Dużo bardziej niż ciała stałe.

Istnieją również ciała które pod wpływem ogrzewania się kurczą. Taki wyjątek stanowi woda która w zakresie temperatur 0-4 stopni Celsjusza kurczy się a po przekroczeniu tej temperatury do temperatury 100 stopni Celsjusza zachowuje się normalnie( rozszerza się).

COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści