Stany skupienia ciał - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
TERMODYNAMIKA
STANY SKUPIENIA CIAŁ

Stany skupienia ciał.

Kiedy ciało stałe przechodzi w ciecz, jest to proces topnienia. Proces odwrotny to krzepnięcie cieczy.
Kiedy ciecz przechodzi w gaz zachodzi proces parowania albo wrzenia (zależnie od substancji). Proces odwrotny to skraplanie się gazu.
Zdarza się, że ciało stałe przechodzi w stan gazowy bezpośrednio wtedy mamy do czynienia z procesem sublimacji.

Temperatury topnienia i krzepnięcia są ściśle określone - obie temperatury są równe.
Lód topi się dokładnie w temperaturze 0 stopni Celsjusza, a woda krzepnie w lód również w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Nie uda się ogrzać lodu do temperatury np: 2 stopni Celsjusza, tak aby się nie stopił.
Czysta cyna topi się w temperaturze 231,69 stopni Celsjusza oraz w takiej samej temperaturze krzepnie.

Trzy stany skupienia wody w zależności od jej temperatury.


Stany skupienia ciał to: stały, ciekły i gazowy.



Ciała stałe mają określony kształt i objętość. Przez odpowiednią obróbkę można im nadać zamierzony kształt, a one ten kształt zachowają.
W ciałach stałych i ciaczach atomy i cząsteczki, są ciasno upakowane stykają się ze sobą i mają ograniczoną możliwość wykonywania ruchów.
Ciała stałe mają uporządkowaną budowę wewnętrzną.
Wśród ciał stałych możemy rozróżnić ciała sprężyste (stal), kruche ( szkło ) i plastyczne (glina ).

Ciecze nie mają określonego kształtu ( dostosowują się do kształtu naczynia), ale mają ustaloną objętość. Ciecz wypełnia naczynie do określonego poziomu.
W cieczy atomy i cząsteczki znajdują się bardzo blisko siebie ale zajmują położenie w dużej mierze przypadkowe, które cały czas się zmienia, bo atomy i cząsteczki w cieczy mają nieco swobody.

Gazy nie mają określonego kształtu ani objętości i wypełniają całe naczynie, do którego zostały wprowadzone.
W gazach atomy i cząsteczki mają dużo miejsca, nie stykają się ze sobą i dlatego mogą się swobodnie poruszać.
W gazach nie ma żadnego uporządkowania atomów czy cząsteczek. Istnieje pełen chaos. Atomy i cząsteczki gazu poruszają się chaotycznie, zderzając się tylko od czasu do czasu między sobą i ze ściankami zbiornika.

Dyfuzja to samorzutne mieszanie się gazów czy cieczy wskutek ruchu pojedyńczych cząsteczek.
Konwekcja to mieszanie się gazów, albo cieczy związane z ruchem dużych partii materii. 
Konwekcja
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści