Słońce i gwiazdy - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
ASTRONOMIA
SŁOŃCE I GWIAZDY
Słońce i gwiazdy to ogromne rozgrzane kule gazowe.
Powierzchnia Słońca ma temperaturę około 5500oC. To z tego powodu Słońce tak jaskrawo świeci. Słońce jest około 100 razy większe od Ziemi, oczywiście dotyczy to średnicy ale jeżeli o objętość to Słońce posiada około milion razy większą objętość od Ziemi(1003=106=milion). Masa Słońca jest 330000 razy większa niż masa Ziemi. Inaczej mówiąc masa Ziemi to zaledwie 0,0003% masy Słońca. Słońce to 99,8% masy Układu Słonecznego, a cała reszta (planety, planetoidy, księżyce, komety, gaz i pył międzyplanetarny) to zaledwie 0,2%.
Źródłem energii Słońca i gwiazd są reakcje termojądrowe.
W gwiazdach następuje zamiana wodoru w hel. Wodór to niemal zawsze główny składnik materii gwiazd, hel jest na drugim miejscu. Każdej gwieździe wodór musi kiedyś się skończyć. Jednej zajmie to miliony lat, innej miliardy. Słońce świeci już kilka miliardów lat i jeszcze na kilka miliardów lat starczy mu wodoru.
Słońce jest gwiazdą całkiem przeciętną, tyle że bliższą nam niż inne.
Tak jak gwiazdę widzimy gołym okiem, zależy nie tylko od samej gwiazdy, ale jej odległości od nas. Gdyby Słońce odsunąć na kilka lat świetlnych, wydawałoby się zwykłą gwiazdą. Astronomowie wyróżniają wiele typów gwiazd, ale wszystkie one to większe lub mniejsze kule gazowe. Wiele gwiazd podobnie jak Słońce , ma własne planety. Na razie niewiele wiemy o tych planetach.
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści