Ruch zmienny - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
KINEMATYKA
RUCH ZMIENNY

Ruch jednostajnie przyspieszony

Przyspieszenie
a, to przyrost prędkości w jednostce czasu.
Przyspieszenie obliczamy, dzieląc przyrost prędkości przez czas w jaki do tego przyrostu prędkości doszło. Przyrost prędkości to różnica pomiędzy prędkością końcową a początkową.Kiedy się rozpędzamy to nasze przyspieszenie jest dodatnie (a>0).
Kiedy zwalniamy, to nasze przyspieszenie jest ujemne (a<0). Mówimy wtedy o ruchu opóźnionym.

Przyspieszenie wyrażamy:
Gdy przyspieszenie jest stałe, to mamy ruch jednostajnie przyspieszony.
W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie chwilowe i przyspieszenie średnie są jednakowe.

Jeżeli przyspieszenie jest stałe, a przy tym ujemne, to mamy do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym. Jest to odmiana ruchu jednostajnie przyspieszonego.

Wzory na prędkość i drogę przebyta w czasie ruchu jednostajnie przyspieszonego trzeba koniecznie pamiętać:

 

V=a∙t
Te wzory opisują sytuację, gdy ciało początkowo spoczywa, a następinie zaczyna na niego działać przyspieszenie a. Po czasie t takie ciało osiągnie prędkość v i zdąży przebyć drogę s. Takie sytuacje to na przykład swobodny spadek ciał, zsuwania się ciała po równi pochyłej, rozpędzenie się ciała na przykład samochodu ze stałym przyspieszeniem.

Jeśli cialo miało prędkość początkową trzeba to uwzględnić we wzorach.

Jeśli ciało miało już na początku jakąś prędkość początkową, to w ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość ta rośnie zgodnie ze wzorem:Jeśli mamy ruch jednostajnie opóźniony wzór przybiera postać:Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, gdy ciało posiada jakąś prędkość początkową przedstawiamy wzorem:
jeżeli ciało nie posiada prędkości początkowej to wzór przybiera postać:


Wykresy przedstawiające różne zależności w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści