Pole elektrostatyczne - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
ELEKTROSTATYKA
POLE ELEKTROSTATYCZNE

Wokół ciał naładowanych rozciąga sie pole elektrostatyczne.
Pole elektrostatyczne słabnie w miarę jak oddalamy się od ciała naładowanego. Jak bardzo slabnie wynika z prawa Culomba.

Linie sił pola elektrycznego wychodza z ładunków dodatnich i wchodzą do ładunków ujemnych.
Linie sił pola elektrycznego są to takie linie, że styczne do nich w każdym punkcie pokrywają się z kierunkiem wektora siły dzialającego na ładunek próbny +q umieszczony w tym punkcie.Pole elektrostatyczne w danym punkcie opisuje się, podając potencjał pola albo natężenie pola.


Potencjał wiążę się z energią potencjalną ładunku umieszczonego w polu.
Pole elektrostatyczne w każdym punkcie ma jakiś potencjał. Potencjał może być liczbą dodatnią lub ujemną. Potrncjał oznaczamy grecką literą fi (dużą lub małą ) albo literą V.

Napięcie eletryczne to różnica dwóch potencjałów między dwoma punktami.Potencjał wyrażamy w woltach, 1V.
W baterii eletrycznej może być najwyżej kilka woltów, domowej sieci elektrycznej około 230V a w linii wysokiego napięcia wiele tysięcy woltów.

Natężenie pola elektrycznego kojarzy się z siłą działającą na ładunki.

Natężenie pola elektrycznego wyraża się w woltach na metr albo inaczej w niutonach na kulomb.1V/m=1N/C.
Natężenie pola elektrycznego to wektor. Siły działające na ładunki działają właśnie w kierunku tego wektora. Od natężenia pola elektrycznego zależą takie zjawiska jak: elektryzowanie się ciał i powstawanie iskry elektrycznej.

By przesunąć ładunek w polu elektrycznym należy wykonać pracę:Im większy ładunek i większe napięcie między dwoma punktami, między którymi ten ładunek przesuwamy, tym większą wykonujemy pracę. Możemy również przekształcić powyższy wzór i zamiast wartości napięcia uwzględnić różnicę potencjałów między dwoma punktami.Siłę jaka oddziaływuje między dwoma ładunkami opisuje wzór Culomba.Kondensatrory to urządzenia które gromadzą ładunki elektryczne.W kondensatorze obok siebie są zgromadzone w równej ilości ładunki dodatnie i ujemne. Najprostszy kondensator składa sie z dwóch okładek i materiału izolacyjnego znajdującego się między nimi. Kondensator gromadzi ładunek wtedy gdy jest podłączony do źródła napięcia. Przy danym napięciu jeden kondensator może zgromadzić niewiele ładunku a inny bardzo dużo. To wszystko zależy od jego pojemności. Kondensatory można łączyć szeregowo lub równolegle.
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści