Pojęcie prądu elektrycznego - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
PRĄD ELEKTRYCZNY
POJĘCIE PRĄDU

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch elektronów.

W tym określeniu prądu bardzo ważne jest stwierdzenie, że ruch elektronów jest uporządkowany, ponieważ dopóki w ruchu elektronów nie ma uporządkowania czyli wyróżnionego jednego kierunku to nie ma prądu.

Izolatory nie przewodzą prądu.

Wokół nas znajduje się wiele substancji które zachowują własności izolacyjne i można powiedzieć, że praktycznie nie przewodzą prądu. Substancje organiczne, tworzywa sztuczne, drewno, papier, węglowodory ( benzyna, olej ), suche związki nieorganiczne (suchy piasek, gips ), powietrze, tkaniny.

Natomiast metale to znakomite przewodniki prądu w których prąd przewodzą elektrony.

Najlepszymi przewodnikami z metali są srebro i miedź. Bardzo dobrym przewodnikiem prądu jest również złoto, ale ze względu na koszty jego zastosowania nie jest używane powszechnie. Stosuje się je jedynie w elektronice i tylko w wyjątkowych przypadkach gdzie zależy nam na bardzo dobrym przewodnictwie elektrycznym.

Roztwory elektrolitów również przewodzą prąd.


Wodne roztwory elektrolitów (kwasy, zasady) całkiem nieźle przewodzą prąd. W elektrolitach prądu nie przewodzą elektrony ale jony dodatnie i ujemne, które powstają w trakcie procesu dysocjacji elektrolitycznej cząstek kwasów, zasad i soli. Idealnie czysta woda słabo przewodzi prąd, ale praktycznie bardzo trudno spotkać idealnie czystą wodę. Przeważnie zawiera ona jakieś sole i inne elektrolity a w związku z tym nieźle przewodzi prąd. Ciało ludzkie w większości składa się z takiej wody dlatego przewodzi prąd. 
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści