Odkształcenia,sprężystość - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
DYNAMIKA
ODKSZTAŁCENIA I SPRĘŻYSTOŚĆ

Siła może nie tylko wpływać na ruch ciała, ale może też powodować jego odkształcenie.
Odkształcenie może być nietrwałe
( sprężyste ) albo trwałe ( niesprężyste ) ( np.: stłuczenie szyby, zerwanie liny, zgniecenie kulki z wosku ).


Gdy ciało sprężyste odkształcamy, to działają w nim siły sprężystości, które dążą do przywrócenia mu jego początkowego kształtu.
Gdy naciskamy sprężyste podłoże, to nieznacznie się ono odkształca i działa na nas taką samą siłą, tylko przeciwnie skierowaną
( zgodnie z zasadą akcji i reakcji ). Siła ciężkości i siła reakcji równoważą się i siła wypadkowa działająca na nas jest równa zeru. Dzięki temu możemy chodzić swobodnie np.: po podłodze.
Czasami odkształcenie może być bardzo trudne do zauważenia, ale to nie znaczy, że go nie ma.
Odkształcenie ciała sprężystego jest wprost proporcjonalne  do przyłożonej do niego siły.
Można to wyrazić wzorem:

∆X~F


Taki wzór czytamy: delta X jest proporcjonalne do F


Odkształcenia sprężyste i niesprężyste
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści