Kinetyczna i potencjalna - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
ENERGIA
KINETYCZNA I POTENCJALNA

Prawo zachowania energii.

Sumaryczna ilość energii w układzie zamkniętym się nie zmienia.

Jednostką energii, podobnie jak pracy jest 1 dżul:


Różne rodzaje energii mogą wzajemnie w siebie przechodzić.

Energia kinetyczna ciała zależy od jego prędkości:

Pocisk wystrzelony z armaty ma dużą energię , ale nie dlatego, że ma dużą masę, ale dlatego, że ma dużą prędkość.
Z wzoru wynika, że jeżeli podwoimy prędkość to jego energia wzrośnie cztery razy.
Gdy ciało uderza w jakąś przeszkodę i się zatrzymuje, to jego energia kinetyczna zamienia się w pracę, ciepło a częściowo w energię dźwięku.
Gdy ciało porusza się działa na niego tarcie i wtedy część energii kinetycznej zamienia się na inną formę energii: ciepło.

Energia potencjalna ciała w polu ciążenia Ziemi zależy od jego wysokości:


W tym wzorze g oznacza przyspieszenie ziemskie. Natomiast h to wysokość
nad raz ustalonym "poziomem zerowym".
Może to być wysokość mierzona od powierzchni ziemi albo np: od podłogi pokoju.
Energia potencjalna może być dodatnia gdy:

lub ujemna gdy:

Gdy ciało podnosimy, zyskuje ono energię potencjalną. Po to aby ją uzyskało musimy wykonać nad nim pracę. Wykonana praca jest równa przyrostowi energii potencjalnej.
Podnoszą ciało o do góry, wykonujemy pracę:


gdzie:


W trakcie swobodnego spadania ciała następuje płynna zamiana energii potencjalnej na kinetyczną
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści