Strona główna - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
Fizyka nie jest ani łatwa, ani trudna, ona jest potrzebna.

Witam na stronie poświęconej w całości takiej dziedzinie nauki jaką jest fizyka.
Obejmuje ona zakres szkoły gimnazjum, gdzie starałem się przedstawić kompendium wiedzy, które ułatwi zrozumienie poszczególnych zagadnień. Mam nadzieję, że strona przyczyni się do zrozumienia materiału obejmującego zakres nauczania fizyki w gimnazjum i pozwoli na kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zagadnienia teoretyczne znajdują się w menu serwisu który starałem się zrobić w jak najprostszej formie aby ich wyszukiwanie
nie sprawiało problemów.

JEDNOSTKI PODSTAWOWE UKŁADU SI

Trzy najważniejsze jednostki układu SI to metr, kilogram i sekunda.

Inne jednostki układu SI staramy się zapisać za ich pomocą i dlatego niekiedy mówimy o układzie MKS.

Każda jednostka układu SI ma swoją definicję.

DEFINICJE JEDNOSTEK UKŁADU SI
Stałe fizyczne
Nazwa
Symbol
Wartość
Ładunek elementarny (elektronu)
e
1,602 · 10-19C
Temperatura wrzenia wody
tw
100 °C
Temperatura wrzenia etanolu
tw
78,4 °C
Temperatura topnienia żelaza
tt
1535 °C
Temperatura topnienia wolframu
tt
3350 °C
Przyspieszenie ziemskie
g
ok. 10 m/s2
Szybkość światła w próżni
c
ok. 300 000 000 m/s
Szybkość dźwięku w powietrzu
v
ok. 340 m/s
Temperatura krzepnięcia wody
tk
0 °C  (ok. 273 K)
Gęstość wody
r (ro nie p)
1000 kg/m3
Napięcie w sieci   (to nie jest stała fiz. ale warto znać)
U
ok. 230 V
Masa elektronu
me
9,1094 · 10-31 kg
Pierwsza prędkość kosmiczna
vI
7,91 km/s
Druga prędkość kosmiczna
vII
11,19 km/s
Jednostka astronomiczna
j.a
ok. 150000000 km
Promień Ziemi
rz
ok. 6 400 km
Stała grawitacji
G
6,672 · 10-11m3/kg · s2
Ciepło właściwe wody
cw
ok. 4200 J/kg·K
Ciepło topnienia lodu
ct
ok. 340 000 J/kg
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści