Fale - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Przejdź do treści
ZJAWISKA FALOWE
FALE

Fala to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku.

Od tego z jaki zaburzeniem mamy do czynienia i w jakim ośrodku, to zależy od rodzaju fali.

Falę można opisać podając jej długość, okres, częstotliwośc, amplitudę, prędkość. 
Dla fal amplitudę, okres i częstotliwość definiujemy jak dla drgań. Jednostka amplitudy będzie inna dla różnych typów fal. 
Fala niesie energię, ale gdy fala się porusza w jakimś kierunku, masa nie przemieszcza się wraz z falą.
Długość fali, to najmniejsza odległość między punktami ośrodka, które mają identyczne wychylenie, jest to droga, jaką przebywa fala w czasie, w którym cząsteczka ośrodka wykonuje jedno pełne drganie.

Długość fali wiąże się z okresem drgań, częstotliwością i prędkością fali:

Fale sprężyste to fale rozchodzące się w ośrodku sprężystym ( woda, powietrze, metalowy pręt). Cząsteczki ośrodka podczas przechodzenia fali sprężystej wykonują ruch okresowy (drgają wokół pewnego położenia równowagi).
Fale poprzeczneto takie fale, w których drgania są wykonywane w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu fali.
Fale podłużne to takie, w których drgania rozchodzą się w kierunku ruchu.
Kąt padania fali, (np: świetła) jest to kąt pomiędzy promieniem padającym a prostą prostopadłą do powierzchni.
Kąt odbicia jest równy co do wartości kątowi padania. 

Prawo odbicia działa poprawnie jeżeli dotyczy przypadków odbicia od powierzchni gładkich, na przykład światło odbija się od powierzchni zwierciadlanej.
Kiedy nastąpi odbicie fali od powierzchni niegładkiej fala rozchodzi się w różnych kierunkach wtedy mówimy o rozproszeniu się fali.Interferencja fal to zjawisko gdzie fale się na siebie nakładają, wzmacniając się lub osłabiając.

Fale się wzmacniają gdy napotkają się dwie doliny lub dwa grzbiety fali. Gdy napotkają się grzbiet z doliną fali to następuje wygaszenia fali.. Najbardziej efektownie to wygląda gdy nakładające się fale mają identyczną długość fali. 

Dyfrakcja to uginanie się fali na krawędziach ciał.
Dyfrakcja
Kąt załamania światła na granicy różnych środowisk
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
26.06.2020r Koniec roku szkolnego, pozostało...
01.09.2021r Początek roku szkolnego, pozostało...
Wróć do spisu treści